Игри

Информация за страница Опасни отпадъци

   Наличието на опасни отпадъци е нещо характерно в наши дни, затова се налага най-вече да се взимат всички предпазни мерки. Те са свързани предимно с тяхното обезвреждане, което обаче не може да стане без определени технически познания и опит, който не притежават голяма част от хората. За целта се прибягва до услугите на фирми от бранша, които имат задължението да окажат необходимото съдействие на обърналите се към тях потребители. Някои от основните задължения, които не бива да се пренебрегват, са изваждането на документи и справки, а също така и транспортирането на отпадъците до съответните места. Както всеки вероятно е в състояние да предположи, такива отпадъци не може и в никакъв случай не трябва да се изхвърлят в близост до населени места или пък сред природата. Това няма да доведе до нищо друго освен до отделянето на вредни и опасни за здравето частици, което пък от своя страна създава благоприятни условия за плъзването на различни по вид зарази и заболявания.

    Опасни отпадъци са например торбите с пясък, вар или цимент, които неизменно остават след края на приключили дейности от строително – ремонтен характер. Тъй като никога не знаем със сигурност дали закупеното количество материали ще ни стигне, е обичайна практика да се купи повече от предвиденото, но след като то остане, е редно да се извози и изхвърли на безопасно място. Въпреки че изхвърлянето на отпадъците пред блока или в непосредствена близост до него е напълно забранено от закона, това е често срещана практика, без обаче никой да не се замисля за евентуалните последици от подобно немарливо отношение. Като отпадъци с опасен характер се определят много вещества, които за допълнително улеснение при разпознаването са снабдени със специални кодове. Именно те служат като ориентир на фирмите, поели грижата за тяхното обезвредяване. Ако поради една или друга причина даден продукт не фигурира в техните списъци, е редно да се прибегне до подробен и детайлен анализ, който включва много неща и поради това често пъти трае най-малко две седмици. Такъв период обикновено стига на специалистите, за да се запознаят с веществото и да решат кой е най-добрият вариант за неговото сигурно и надеждно обезвреждане.

    Опасни отпадъци трябва да се пакетират в подходящите опаковки и опаковъчни материали, които се предлагат пак от същите фирми, извършващи унищожаването им. Не на последно по важност място стои въпросът с извозването на материалите до подходящи терени, които се намират извън населените места или пък на отдалечени пространства, където обезвреждането няма как да предизвика сериозни екологични или пък здравословни проблеми.  В сферата на строителството има популярна услуга, известна като „кърти, чисти, извозва” и последната дейност е налице и при тези фирми. Те разполагат и с подходящия транспорт в зависимост от това какво е количеството на материалите и тяхната големина. В никакъв случай не е препоръчително ние на собствена отговорност да се заемем с изхвърлянето на отпадъците, защото не се знае дали няма да си навлечем неприятности, дължащи се на липсата на достатъчно познания за техния състав. Затова на разположение са професионалните фирми за обезвреждане на такива отпадъци.

 

eXTReMe Tracker